Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ασθενείς με Πάρκινσον και επέκταση δικτύου συνεργατών

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ασθενείς με Πάρκινσον, ενώ το δίκτυο συνεργατών του εξαπλώνεται και σε νέους φορείς, επαγγελματίες υγείας και επωφελούμενους.

(Δήμος Παπάγου- Χολαργού, Αλεξανδρούπολη, IASIS Αθήνα, Parkinson Care Αθήνα)