Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Αυτισμό και επέκταση δικτύου συνεργατών

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται σε άτομα με Αυτισμό. Παράλληλα, το δίκτυο συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care διευρύνεται, καθώς διαχέεται σε διάφορους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες φροντίδας υγείας, επαγγελματίες υγείας, αλλά και επωφελούμενους.