Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Σύνδρομο Down και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care επεκτείνεται σε άτομα με Σύνδρομο Down. Παράλληλα, στο δίκτυο συνεργατών προστίθενται κέντρα και σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, ενώ εξακολουθεί να εξαπλώνεται και σε άλλους φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, επαγγελματίες υγείας και επωφελούμενους.

(Σύλλογος Παρκινσονικών Ασθενών & Φίλων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος Θεσσαλονίκη)