Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, όπως επίσης και γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care πραγματοποιείται σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια και σε γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού. Επίσης, το δίκτυο συνεργατών επεκτείνεται σε νέους φορείς, επαγγελματίες υγείας και επωφελούμενους. (Άλμα Ζωής)