Έναρξη συνεργασίας με την Κύπρο για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care & Επέκταση δικτύου συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εξαπλώνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, συνάπτοντας συνεργασία με την Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» που εδρεύει στη Λευκωσία.
Σήμερα, το δίκτυο συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care αριθμεί περισσότερους από 20 συνεργαζόμενους φορείς και περίπου 3.200 χρήστες, ενώ συνεχίζει να παρέχεται σε νέα κέντρα και υπηρεσίες φροντίδας υγείας, επαγγελματίες και επωφελούμενους.