Έναρξη συνεργασίας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care από Δήμους-μέλη

Το 2018 ξεκινά η συνεργασία της ομάδας του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του συστήματος από Δήμους-μέλη του δικτύου στο πλαίσιο της υποστήριξης και της τεχνολογικής αναβάθμισης των κατά τόπους υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των Δήμων-μελών.