Ένταξη του Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENOLL)

Το 2015 το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης του Εργαστηρίου Φυσικής ΑΠΘ «Thess- AHALL» γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL https://enoll.org/ ), το οποίο αριθμεί πάνω από 130 ενεργά μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε 5 ηπείρους.