Πρώτη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care ως εμπορικού προϊόντος σε άτομα Τρίτης Ηλικίας

Η επιστημονική ομάδα του LLM Care ξεκινά τη διάχυση του συστήματος σε ενδιαφερόμενους φορείς, επαγγελματίες υγείας, επωφελούμενους και συνάπτει την πρώτη της συνεργασία με το Δήμο Παπάγου- Χολαργού, όπου αξιοποιείται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care από περίπου 50 επωφελούμενους.