Η πρώτη έγκριτη επιστημονική δημοσίευση από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, με ή χωρίς Ήπιες Νοητικές Διαταραχές, δημοσιεύονται σε άρθρο έγκριτου διεθνούς περιοδικού και αποδεικνύουν σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη, οι εκτελεστικές λειτουργίες και η γενική νοητική ικανότητα, καθώς και στην ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων.