Υποψηφιότητα ως Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care επιδιώκει να γίνει Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing- EIP on AHA ), η οποία στόχο έχει να φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές (τελικούς χρήστες, δημόσιες υπηρεσίες και βιομηχανία) στην κατεύθυνση των καινοτόμων λύσεων για την αυτόνομη διαβίωση και υγιή γήρανση.