Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Καλαμαριάς και εκπαίδευση/πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή του

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του LLM Care σε οχτώ (8) επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από διάφορες περιοχές του Δήμου. Τέλος, έπειτα από την παρεχόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας, πραγματοποιήθηκε και η εγγραφή τους στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care.

     

 

 

 

 

 

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέτει σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (και Ψηφιακής Καινοτομίας)  του ΑΠΘ και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μετά την επιτυχή παρουσίαση και επίδειξη του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στις 08 Ιουλίου 2021 στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Η εκπαίδευση έγινε από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LLM Care σε τρεις (3) επαγγελματίες υγείας του Δήμου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

 

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στην Ε.Ψ.Ε.Π.

Στις 7 Ιουλίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη χρήση του Προγράμματος από τις συνεργάτιδες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, κα. Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και κα. Βίκυ Ζηλίδου σε επτά (7) επαγγελματίες υγείας με σκοπό να  αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που επισκέπτονται τη δομή.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ξεκινάει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου Ημέρας που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι), στα γραφεία 122-123 στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος.

 

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στη νοητική και σωματική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down»

Δελτίο Τύπου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS-AGEING)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://medphys.med.auth.gr/) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DS-AGEING ‘‘Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down’’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2018 Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships for Adult Education.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS-AGEING αποτελεί συμπραξία 7 εταίρων μεταξύ οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία) και έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down άνω των 30 ετών, των επαγγελματιών υγείας καθώς και των οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της Υγιούς Γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης) μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Ενημερωτική Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, με σκοπό την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την παρουσίαση και διάχυση των σημαντικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν περισσότεροι από 55 ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με Σύνδρομο Down, των οικογενειών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας καθώς και επιστημονικών συνεργατών που απασχολούνται στον τομέα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής ευάλωτων ατόμων.

Πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στη σωματική και νοητική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία λεπτομερή παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων και καταστάσεων σχετικά με τα άτομα με Σύνδρομο Down, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας Long Lasting Memories Care (LLM Care),(https://www.llmcare.gr/en/home/), -το οποίο συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με τη σωματική δραστηριότητα- στα άτομα με Σύνδρομο Down. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος DS-AGEING καθώς και η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τέλος, τονίστηκε ιδιαιτέρως η σημαντική συμβολή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής μέσω διαφόρων εγχειρημάτων και δράσεων που στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής προσφοράς και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σημαντική συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στα άτομα με Σύνδρομο Down. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης και στην ενίσχυση της γνωστικής και σωματικής εκπαίδευσης των ατόμων με Σύνδρομο Down.  Στο τέλος της εκδήλωσης, διεξάχθηκε μία γόνιμη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, κατά την οποία είχαν όλοι την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις  σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dsageing.eu

Η ομάδα του LLM Care συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά στις ευπαθείς ομάδες εν μέσω της πανδημίας του Covid-19

Η ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ (medphys.med.auth.gr), λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο κοινωνικό-ψυχολογικό πλαίσιο και τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση της ψυχολογικής, σωματικής και νοητικής υγείας των ωφελούμενων των προγραμμάτων της, αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης και συνέπειας στις οδηγίες τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και της επιστημονικής κοινότητας, η ομάδα λαμβάνει ενεργά ακαδημαϊκή, ερευνητική, αλλά και εκτενή κοινωνική δράση με πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται δραστικά και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα του Εργαστηρίου αναλαμβάνει τόσο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε συμπολίτες που το έχουν ανάγκη όσο και τη δωρεάν διάθεση του εξειδικευμένου συστήματος Φροντίδας Υγείας – LLM Care (www.llmcare.gr), το οποίο συμβάλλει στη νοητική ενδυνάμωση και την ψυχική ευεξία των επωφελούμενων ατόμων. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα και προτρέπει τους συνεργαζόμενους φορείς και τα μέλη τους να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην προσπάθεια αυτή.

Επιπλέον, η ομάδα συμβάλλει ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση με τη δημιουργία και δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου ατομικού οδηγού για την ψυχοκοινωνική διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19, καθώς κι ενός ολοκληρωμένου οδηγού προς τις συνεργαζόμενες δομές που αποσκοπεί στη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος LLM Care προσαρμοσμένο στις συνθήκες και τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας.

Το εργαστήριό μας, συνεπές στην κοινωνική προσφορά, συνεχίζει την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ενισχύει τη γνώση και έρευνα στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 αποδεικνύοντας συνεχώς ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ατομικός οδηγός ψυχοκοινωνικής διαχείρισης συνεπειών Covid-19

Οδηγός προς συνεργαζόμενους φορείς για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος LLM Care

Οδηγίες χρήσης του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης LLM Care

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020, από τις συνεργάτιδες και Υποψήφιες διδάκτορες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, κα. Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και κα. Βίκυ Ζηλίδου σε έξι (6) επαγγελματίες υγείας, με σκοπό να  αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε άτομα που επισκέπτονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του δήμου προκειμένου να επωφεληθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η προαγωγή της υγείας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Πυλαία- Χορτιάτη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΑΠΘ) και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μετά την επιτυχή παρουσίαση και επίδειξη του Προγράμματος και την εκπαίδευση του Επιστημονικού Προσωπικού που θα στελεχώσει το Πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας- Χορτιάτη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020, από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LLM Care σε πέντε (5) επαγγελματίες υγείας (φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές) του Δήμου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

 

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης βραβεύει την ομάδα του LLM Care για την προσφορά της

Με επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η εκδήλωση της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου Γυναικών με Μαρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ο Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του LLM Care,  κ. Παναγιώτης Μπαμίδης, καθώς και η ερευνητική ομάδα, που τιμήθηκαν για τη συμβολή και την προσφορά τους στο έργο του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής με το «Άλμα Ζωής», το Πρόγραμμα Σωματικής Ενδυνάμωσης του LLM Care έχει αξιοποιηθεί και συνεχίζει να αξιοποιείται από γυναίκες με καρκίνο του μαστού με μεγάλη επιτυχία από το 2018.

Η ομάδα του LLM Care και ο Καθ. Παναγιώτης Μπαμίδης εκφράζουν θερμές ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Συλλόγου, Δερεκενάρη Κυριακούλα, για τη βράβευση αυτή.

 

Η ομάδα του LLM Care σας εύχεται Καλές Γιορτές!

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Μπαμίδης,

το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ &

οι συνεργάτες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care

Εκφράζουν τις πιο θερμές ευχές για Όμορφα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ένα Δημιουργικό 2020, γεμάτο υγεία και αγάπη σε σας και τις                                                                                                       οικογένειές σας!

Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 η εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος  Φροντίδας Υγείας LLM Care, καθώς και η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης». Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Νοητικής και Σωματικής ενδυνάμωσης στους επαγγελματίες και ολοκληρώθηκε η εγγραφή τους στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Συστήματος  Φροντίδας Υγείας LLM Care.

Η ομάδα του Συστήματος LLM Care εκφράζει τις ευχαριστίες της για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου κέντρου αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης»!