Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 η εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος  Φροντίδας Υγείας LLM Care, καθώς και η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο Φυσικοθεραπευτικό Κέντρο Αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης». Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Νοητικής και Σωματικής ενδυνάμωσης στους επαγγελματίες και ολοκληρώθηκε η εγγραφή τους στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Συστήματος  Φροντίδας Υγείας LLM Care.

Η ομάδα του Συστήματος LLM Care εκφράζει τις ευχαριστίες της για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου κέντρου αποκατάστασης «Παντελής Ι. Κυριάκης»!