Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέτει σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (και Ψηφιακής Καινοτομίας)  του ΑΠΘ και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μετά την επιτυχή παρουσίαση και επίδειξη του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στις 08 Ιουλίου 2021 στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Η εκπαίδευση έγινε από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LLM Care σε τρεις (3) επαγγελματίες υγείας του Δήμου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.