Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020, από τις συνεργάτιδες και Υποψήφιες διδάκτορες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, κα. Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και κα. Βίκυ Ζηλίδου σε έξι (6) επαγγελματίες υγείας, με σκοπό να  αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε άτομα που επισκέπτονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του δήμου προκειμένου να επωφεληθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η προαγωγή της υγείας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας.