Έγκριτες δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά

1. Technology’s Role on Physical Activity for Elderly People. Zilidou Vasiliki., Douka Stella, Efthymios Ziagkas, Romanopoulou Evangelia, Nikolaos Politopoulos, Thrasyvoulos Tsiatsos & Bamidis Panagiotis In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 725. Springer, Cham., (2018), doi: doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_66.
2. Brain Plasticity in Older Adults: Could It Be Better Enhanced by Cognitive Training via an Adaptation of the Virtual Reality Platform FitForAll or via a Commercial Video Game? Bapka Vasiliki, Bika Irene, Kavouras Charalampos, Savvidis Theodore, Konstantinidis Evdokimos, Bamidis Panagiotis, Papantoniou Georgia, Masoura Elvira, and Moraitou Despina, In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, Volume 725, p.728 – 742, (2017), doi: doi.org/10.1007/978-3-319-75175-7_72
3. Unmet Needs of Persons with Down Syndrome: How Assistive Technology and Game-Based Training May Fill the Gap, Romanopoulou Evangelia, Zilidou Vicky, Savvidis Theodore, Chatzisevastou-Loukidou Chariklia, and Bamidis Panagiotis, Studies in Health Technology and Informatics, Volume 251, p.15-18, (2018), doi: doi.org/10.3233/978-1-61499-880-8-15
4. Beta-band functional connectivity is reorganized in mild cognitive impairment after combined computerized physical and cognitive training, Klados A. Manousos, Styliadis Charis, Frantzidis A. Christos, Paraskevopoulos Evangelos and Bamidis Panagiotis, Frontiers in neuroscience, Volume 10, p. 55, (2016), doi: doi.org/10.3389/fnins.2016.00055
5. Gains in cognition through combined cognitive and physical training: the role of training dosage and severity of neurocognitive disorder, Bamidis Panagiotis, Fissler Patrick, Papageorgiou Sokratis G., Zilidou Vicky, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Romanopoulou Evangelia, Karagianni Maria, Beratis Ion, Tsapanou Angeliki, et al. , Frontiers in Aging Neuroscience, Volume 7, p. 152, (2015), doi: dx.doi.org/10.3389%2Ffnagi.2015.00152
6. Spinning off gerotechnology business activities: The LLM care best practice paradigm, Romanopoulou Evangelia, Zilidou Vicky, and Antoniou Panagiotis , Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Volume , p.426-436, (2015), doi: doi.org/10.4018/978-1-4666-8234-4.ch023
7. The effects of a computer-based cognitive and physical training program in a healthy and mildly cognitive impaired aging sample, ález-Palau, átima, Franco Manuel, Bamidis Panagiotis, Losada Raquel, Parra Esther, Papageorgiou Sokratis G., and Vivas Ana, Aging & Mental Health, Volume 18, Issue 7, p.838 – 846, (2014), doi: doi.org/10.1080/13607863.2014.899972
8. Design, implementation, and wide pilot deployment of FitForAll: an easy to use exergaming platform improving physical fitness and life quality of senior citizens., Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Mouzakidis Christos, Zilidou Vasiliki, Antoniou Panagiotis and Bamidis Panagiotis, IEEE Journal of Biomedical and Health informatics, Volume 20, Issue 1, p. 189-200 (2014), doi: doi.org/10.1109/JBHI.2014.2378814
9. Cognitive training, physical exercise and information technology: Neuroscientific challenges and first evidence from the LLM project, Bamidis Panagiotis, Frantzidis Christos A., Kyrillidou Athina, Ladas Aristea, Grigoriadou Eirini, Billis Antonis, Konstantinidis Evdokimos, Zilidou Vicky, Mouzakidis Christos, Semertzidou A., et al. , Neuroscience Letters, Volume 500, p.e6, (2011), doi: doi.org/10.1016/j.neulet.2011.05.080
10. Integration of cognitive and physical training in a smart home environment for the elderly people, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Hlauschek Walter, Panek Paul, and Bamidis Panagiotis, Studies in Health Technology and Informatics, Volume 160, Issue Pt 1, p.58-62, (2010), www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/health-jones-konstantinidis-2010.pdf

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

1. Brain connectivity of MMN in Down Syndrome changes due to cognitive and physical training, Kartsidis Panagiotis, Karali Chrysa, Styliadis Charis, Anagnostopoulou Alexandra, Paraskevopoulos Evangelos, Zilidou Vicky, Karagianni Maria, Romanopoulou Evangelia and Bamidis Panagiotis, 8th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, p.75, (2019), www.elevit.org.gr/images/elevit_2019/proceedings_elebit_2019.pdf
2. Cortical reorganization in Down Syndrome adults due to computerized physical and cognitive training: A functional connectivity resting state EEG study, Anagnostopoulou Alexandra, Karali Chrysa, Styliadis Charis, Kartsidis Panagiotis, Paraskevopoulos Evangelos, Zilidou Vicky, Karagianni Maria, Romanopoulou Evangelia and Bamidis Panagiotis, 8th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, p.77, (2019), www.elevit.org.gr/images/elevit_2019/proceedings_elebit_2019.pdf
3. Enhancing verbal working memory for people with Down Syndrome through a digital game: An experimental approach, Metaxa Maria, Romanopoulou Evangelia, Zilidou Vicky, Karagianni Maria, Antoniou I. Panagiotis, Arfaras George and Bamidis Panagiotis, 8th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, p.69, (2019), www.elevit.org.gr/images/elevit_2019/proceedings_elebit_2019.pdf
4. Implementation and evaluation of webFitForAll exergaming platform in women with breast cancer, Dolianiti Foteini, Zilidou Vasiliki, Karagianni Maria, Romanopoulou Evangelia and Bamidis Panagiotis, 8th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, p.85, (2019), www.elevit.org.gr/images/elevit_2019/proceedings_elebit_2019.pdf
5. Cognitive computer training in children with cognitive and learning disabilities: Two interesting case studies, Siouli Styliani, Makris Stylianos, Romanopoulou Evangelia and Bamidis Panagiotis , 2nd International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing (TISHW), p.1-6, Thessaloniki, (2018), doi: doi.org/10.1109/TISHW.2018.8559508
6. Technologies for Training the Cognitively Impaired: Combining Body and Mind Training (LLM Care) with Leisure Activities (DS Leisure), Manthou Eleni, Romanopoulou Evangelia, Zilidou Vasiliki, Hatzisevastou-Loukidou Charikleia and Bamidis Panagiotis, Poster presented at the 3rd International Conference on Medical Education Informatics (MEI), Leeds, UK, (2018)
7. Creating and sustaining a social health care ecosystem: the case of LLM care services in Greece, Romanopoulou Evangelia , Zilidou Vasiliki, Bamidis Panagiotis, Hellenic Journal of Nuclear Medicine Supplement, p.40- 48, (2017), www.nuclmed.gr/wp/wp-content/uploads/2017/07/Supplement.pdf
8. Exploring the Health and Social Care Ecosystem with the Network-Theory Based Model for Stakeholder Analysis: The case of LLM Care, Ecosystem, Romanopoulou Evangelia, Zilidou Vasiliki, Konstantinidis Evdokimos, Bamidis Panagiotis, Poster presented at the AAL (2017)
9. Can Game Metrics Assist Stealth Assessment? Evidence from FitForAll Exergaming Platform, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Bamparopoulos Giorgos, Papageorgiou Sokratis G., and Bamidis Panagiotis, 14th International Athens/ Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy, p.186, (2016) Can game metrics assist stealth assessment? Evidence from FitForAll exergaming platform
10. Investigating the effectiveness of physical training through exergames: Focus on balance and aerobic protocols, Zilidou Vicky, Konstantinidis Evdokimos, Romanopoulou Evangelia, Karagianni Maria, Kartsidis Panagiotis, and Bamidis Panagiotis, 1st International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing (TISHW), Vila Real, Portugal, (2016), doi: doi.org/10.1109/TISHW.2016.7847786
11. LLM- An innovative European Research project combining cognitive and physical training by utilizing new technologies, Zilidou Vasiliki, Romanopoulou Evangelia, Grigoriadou Eirini, Kirilidou Athina, Karagianni Maria, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Lada, Aristea, Mouzakidis Christos, Semertzidou Anastasia, Sidiropoulos Efstathios, Frantzidis Christos, Tsolaki Magda and Bamidis Panagiotis, 4th Panhellenic Conference On Biomedical Technology, Athens, Greece, p.22, (2012), www.elevit.org.gr/images/elevit_docs/elevit%202012_abstracts.pdf
12. Evaluating affective usability experiences of an exergaming platform for seniors, Billis Antonis, Konstantinidis Evdokimos, Ladas Aristea, Tsolaki Magda, Pappas Konstantinos, and Bamidis Panagiotis , 10th International Workshop on Biomedical Engineering, Kos, Greece, p.1-4,  (2011), doi: doi.org/10.1109/IWBE.2011.6079048
13. A Web services-based exergaming platform for senior citizens: the Long Lasting Memories project approach to e-health care., Bamidis Panagiotis, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Frantzidis Christos A., Tsolaki Magda, Hlauschek Walter, Kyriacou Efthyvoulos, Neofytou Marios, and Pattichis C. S., 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Volume 2011, p.2505-9, (2011), doi: doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6090694

14. Description and future trends of ICT solutions offered towards independent living: the case of LLM project, Frantzidis A. Christos, and Bamidis Panagiotis, In Proceedings of the 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, ACM, p. 59 (2009), Description and future trends of ICT solutions offered towards independent living: The Case of LLM project

© 2014 – 2021 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Font Resize