Χρονολόγιο LLM Care

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care, έχοντας στηριχτεί πάνω σε πολυετή έρευνα πανευρωπαϊκής και αρχικά χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί πια ένα προϊόν κοινωνικής φροντίδας με Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 από την QMSCERT (με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Παραγωγή Λογισμικού. Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης). Έχει αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εφαρμοστεί σε διάφορες πληθυσμιακές και ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους ή άτομα με νοητικές αναπηρίες και σύνδρομο Down, γυναίκες με καρκίνο του μαστού, ασθενείς της νόσου Πάρκινσον κ.ά. Εδώ και μία δεκαετία, το LLM Care παρέχεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φορέων και ιδιωτών, έχοντας αποδείξει την πολύτιμη συνεισφορά του στην κατεύθυνση μιας ανεξάρτητης, υγιούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αρχή και πιλοτική φάση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM)

Ιανουάριος 1, 2008

Αρχή και πιλοτική φάση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM)

⇒ Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται πιλοτικά για 3 χρόνια σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες…

Read more

USEFIL

Ιανουάριος 1, 2011

USEFIL

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015. Το USEFIL χρηματοδοτούμενο από το FP7 και με επικεφαλής το ASOSS,…

Read more

Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) και δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

Ιανουάριος 1, 2012

Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) και δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

⇒ Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) ολοκληρώνεται και δημιουργείται το επιχειρηματικό πλάνο για την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος.

Read more

Λανσάρισμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care

Ιανουάριος 1, 2013

Λανσάρισμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care

⇒ Το 2013 λανσάρεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ως ένα καινοτόμο εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο συνδυάζει σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με τη…

Read more

Ίδρυση «Thess- AHALL» του πρώτου Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στην Ελλάδα

Ιανουάριος 1, 2014

Ίδρυση  «Thess- AHALL» του πρώτου Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στην Ελλάδα

⇒ Στο χώρο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ιδρύεται το «Thess- AHALL», το πρώτο ελληνικό Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και…

Read more

UNCAP

Μάρτιος 1, 2014

UNCAP

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τους προγράμματος του Horizon 2020. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες…

Read more

Η πρώτη έγκριτη επιστημονική δημοσίευση από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Ιούνιος 1, 2014

Η πρώτη έγκριτη επιστημονική δημοσίευση από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

⇒ Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, με ή χωρίς Ήπιες…

Read more

Πρώτη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care ως εμπορικού προϊόντος σε άτομα Τρίτης Ηλικίας

Σεπτέμβριος 1, 2014

Πρώτη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care ως εμπορικού προϊόντος σε άτομα Τρίτης Ηλικίας

→ Η επιστημονική ομάδα του LLM Care ξεκινά τη διάχυση του συστήματος σε ενδιαφερόμενους φορείς, επαγγελματίες υγείας, επωφελούμενους και συνάπτει την πρώτη της συνεργασία με…

Read more

Ένταξη του Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENOLL)

Ιανουάριος 1, 2015

Ένταξη του Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENOLL)

⇒ Το 2015 το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης του Εργαστηρίου Φυσικής ΑΠΘ «Thess- AHALL» γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Αυτισμό και επέκταση δικτύου συνεργατών

Ιανουάριος 1, 2015

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Αυτισμό και επέκταση δικτύου συνεργατών

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται σε άτομα με Αυτισμό. Παράλληλα, το δίκτυο συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care διευρύνεται, καθώς διαχέεται σε διάφορους φορείς…

Read more

Υποψηφιότητα ως Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Ιανουάριος 1, 2016

Υποψηφιότητα ως Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

⇒ Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care επιδιώκει να γίνει Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ασθενείς με Πάρκινσον και επέκταση δικτύου συνεργατών

Ιανουάριος 1, 2016

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ασθενείς με Πάρκινσον και επέκταση δικτύου συνεργατών

→ Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ασθενείς με Πάρκινσον, ενώ το δίκτυο συνεργατών του εξαπλώνεται και σε νέους φορείς, επαγγελματίες…

Read more

I-PROGNOSIS

Ιανουάριος 2, 2016

I-PROGNOSIS

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τους προγράμματος του Horizon 2020 το οποίο ξεκίνησε το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Σύνδρομο Down και επέκταση δικτύου συνεργατών

Ιανουάριος 1, 2017

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Σύνδρομο Down και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care επεκτείνεται σε άτομα με Σύνδρομο Down. Παράλληλα, στο δίκτυο συνεργατών προστίθενται κέντρα και σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, ενώ…

Read more

DS LEISURE

Φεβρουάριος 1, 2017

DS LEISURE

Το DS LEISURE αποτελεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε το…

Read more

DS LEISURE

Φεβρουάριος 1, 2017

DS LEISURE

DS LEISURE is a European Union funded project under the ERASMUS + program. The program started in 2017 and was completed in 2019 with the…

Read more

CAPTAIN

Μάρτιος 1, 2017

CAPTAIN

Το CAPTAIN πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020. Είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο…

Read more

Διάκριση του Thess- AHALL ως «Effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL)

Ιανουάριος 1, 2018

Διάκριση του Thess- AHALL ως «Effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL)

⇒ Το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης Thess- AHALL διακρίνεται ως «effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living…

Read more

Έναρξη συνεργασίας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care από Δήμους-μέλη

Ιανουάριος 1, 2018

Έναρξη συνεργασίας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care από Δήμους-μέλη

Το 2018 ξεκινά η συνεργασία της ομάδας του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του συστήματος…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, όπως επίσης και γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού και επέκταση δικτύου συνεργατών

Ιανουάριος 1, 2018

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, όπως επίσης και γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care πραγματοποιείται σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια και σε γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού. Επίσης, το δίκτυο συνεργατών…

Read more

Διάκριση ως το μοναδικό Διακρατικό «Σημείο Αναφοράς 2*» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Ιανουάριος 1, 2019

Διάκριση ως το μοναδικό Διακρατικό «Σημείο Αναφοράς  2*» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care αναγνωρίζεται ως «Σημείο Αναφοράς 2*» για την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για…

Read more

Έναρξη συνεργασίας με την Κύπρο για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care & Επέκταση δικτύου συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Ιανουάριος 1, 2019

Έναρξη συνεργασίας με την Κύπρο για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care & Επέκταση δικτύου συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εξαπλώνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, συνάπτοντας συνεργασία με την Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» που εδρεύει στη Λευκωσία. Σήμερα, το…

Read more

DS AGEING

Ιανουάριος 2, 2019

DS AGEING

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Το DS AGEING ξεκίνησε το 2019 και η ολοκλήρωση του…

Read more

DS AGEING

Ιανουάριος 2, 2019

DS AGEING

DS AGEING is a European Union funded project under the ERASMUS + program that involves 7 partners from 6 European countries. It is launched in…

Read more

SHAPES

Μάρτιος 1, 2019

SHAPES

Το SHAPES αποτελεί ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα [Horizon 2020], στο οποίο συμμετέχουν 35 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 και αναμένεται…

Read more

Font Resize