Χρονολόγιο LLM Care

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care, έχοντας στηριχτεί πάνω σε πολυετή έρευνα πανευρωπαϊκής και αρχικά χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί πια ένα προϊόν κοινωνικής φροντίδας με Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 από την QMSCERT (με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Παραγωγή Λογισμικού. Σχεδιασμός & Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης). Έχει αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων και έχει εφαρμοστεί σε διάφορες πληθυσμιακές και ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους ή άτομα με νοητικές αναπηρίες και σύνδρομο Down, γυναίκες με καρκίνο του μαστού, ασθενείς της νόσου Πάρκινσον κ.ά. Εδώ και μία δεκαετία, το LLM Care παρέχεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε Δήμους και πλήθος φορέων και ιδιωτών, έχοντας αποδείξει την πολύτιμη συνεισφορά του στην κατεύθυνση μιας ανεξάρτητης, υγιούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αρχή και πιλοτική φάση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM)

1 Ιανουαρίου, 2008

Αρχή και πιλοτική φάση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM)

⇒ Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται πιλοτικά για 3 χρόνια σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες…

Read more

Launch and pilot phase of the research program «Long Lasting Memories» (LLM)

1 Ιανουαρίου, 2008

Launch and pilot phase of the research program «Long Lasting Memories» (LLM)

Long Lasting Memories (LLM) research program (funded by the European Commission) is being tested for 3 years in elderly people with or without neurocognitive disorders…

Read more

USEFIL

1 Ιανουαρίου, 2011

USEFIL

USEFIL project (FP7 funded) aims at addressing the gap between technological research advances and the practical needs of elderly people by developing advanced but affordable…

Read more

USEFIL

2 Ιανουαρίου, 2011

USEFIL

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2015. Το USEFIL χρηματοδοτούμενο από το FP7 και με επικεφαλής το ASOSS,…

Read more

Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) και δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

1 Ιανουαρίου, 2012

Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) και δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

⇒ Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) ολοκληρώνεται και δημιουργείται το επιχειρηματικό πλάνο για την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος.

Read more

Completion of the Long Lasting Memories (LLM) research program and creation of business plan

2 Ιανουαρίου, 2012

Completion of the Long Lasting Memories (LLM) research program and creation of business plan

Long Lasting Memories (LLM) research program is completed and its commercialization business plan is being developed.

Read more

Launch of Long Lasting Memories Care service (LLM Care)

1 Ιανουαρίου, 2013

Launch of  Long Lasting Memories Care service (LLM Care)

In 2013, LLM Care service is launched as an innovative integrated ICT tool which combines state-of-the-art mental exercises with physical activity.

Read more

Λανσάρισμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care

2 Ιανουαρίου, 2013

Λανσάρισμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care

⇒ Το 2013 λανσάρεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ως ένα καινοτόμο εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας το οποίο συνδυάζει σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με τη…

Read more

Ίδρυση «Thess- AHALL» του πρώτου Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στην Ελλάδα

1 Ιανουαρίου, 2014

Ίδρυση  «Thess- AHALL» του πρώτου Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στην Ελλάδα

Στο χώρο του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ιδρύεται το «Thess- AHALL», το πρώτο ελληνικό Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς…

Read more

Establishment of «Thess-AHALL», the first Greek Active & Healthy Ageing Living Lab

2 Ιανουαρίου, 2014

Establishment of «Thess-AHALL», the first Greek Active & Healthy Ageing Living Lab

Into Medical Physics Laboratory, School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki, «Thess- AHALL», the first Greek Active & Healthy Ageing Living Lab, is…

Read more

UNCAP

1 Μαρτίου, 2014

UNCAP<br><br>

The project was co-financed by the EU through the Horizon 2020 programme, and it involved 23 partners (including several pilot user partners) from 9 European…

Read more

UNCAP

2 Μαρτίου, 2014

UNCAP

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τους προγράμματος του Horizon 2020. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες…

Read more

Η πρώτη έγκριτη επιστημονική δημοσίευση από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

1 Ιουνίου, 2014

Η πρώτη έγκριτη επιστημονική δημοσίευση από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

⇒ Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα από την πιλοτική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών, με ή χωρίς Ήπιες…

Read more

First peer-reviewed publication based on the pilot implementation of LLM Care in international journal

2 Ιουνίου, 2014

First peer-reviewed publication based on the pilot implementation of  LLM Care   in international journal

The first statistical results from LLM Care pilot implementation in elderly people (over 60 years), with or without neurocognitive disorders (NCDs), are published in peer-reviewed…

Read more

First commercial exploitation of LLM Care service

1 Σεπτεμβρίου, 2014

First commercial exploitation of LLM Care service

The scientific team makes LLM Care service availanbe to entities, health professionals, individuals and concludes its first collaboration with the Municipality of Papagos-Holargos, where the…

Read more

Πρώτη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care ως εμπορικού προϊόντος σε άτομα Τρίτης Ηλικίας

2 Σεπτεμβρίου, 2014

Πρώτη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care ως εμπορικού προϊόντος σε άτομα Τρίτης Ηλικίας

Η επιστημονική ομάδα του LLM Care ξεκινά τη διάχυση του συστήματος σε ενδιαφερόμενους φορείς, επαγγελματίες υγείας, επωφελούμενους και συνάπτει την πρώτη της συνεργασία με το…

Read more

Ένταξη του Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENOLL)

1 Ιανουαρίου, 2015

Ένταξη του Ζωντανού/ Δυναμικού Κοινωνικού Εργαστηρίου Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENOLL)

⇒ Το 2015 το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης του Εργαστηρίου Φυσικής ΑΠΘ «Thess- AHALL» γίνεται μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων…

Read more

Thess-AHALL joining the European Network of Living Labs (ENOLL)

2 Ιανουαρίου, 2015

Thess-AHALL joining the European Network of Living Labs (ENOLL)

In 2015 «Thess- AHALL» becomes a member of the European Network of Living Labs (ENOLL), which includes 130 active members across Europe and 5 continents.

Read more

Implementation of LLM Care service in people with Autism and Partners Network Expansion

1 Μαρτίου, 2015

Implementation of LLM Care service in people with Autism and Partners Network Expansion

LLM Care service is implemented in people with Autism. At the same time, LLM Care partners network is expanding to entities, healthcare professionals and individuals.

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Αυτισμό και επέκταση δικτύου συνεργατών

2 Μαρτίου, 2015

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Αυτισμό και επέκταση δικτύου συνεργατών

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται σε άτομα με Αυτισμό. Παράλληλα, το δίκτυο συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care διευρύνεται, καθώς διαχέεται σε διάφορους φορείς…

Read more

Υποψηφιότητα ως Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

1 Ιανουαρίου, 2016

Υποψηφιότητα ως Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

⇒ Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care επιδιώκει να γίνει Σημείο Αναφοράς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση…

Read more

Nomination as a Reference Site on the European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging (EIP on AHA)

2 Ιανουαρίου, 2016

Nomination as a Reference Site on the European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging (EIP on AHA)

LLM Care service seeks to become a Reference Site within the European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), which aims at…

Read more

I-PROGNOSIS

1 Μαρτίου, 2016

I-PROGNOSIS

This is a European Union funded project under the Horizon 2020 program which is launched in 2016 and is expected to be completed in 2020….

Read more

I-PROGNOSIS

2 Μαρτίου, 2016

I-PROGNOSIS

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τους προγράμματος του Horizon 2020 το οποίο ξεκίνησε το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ασθενείς με Πάρκινσον και επέκταση δικτύου συνεργατών

1 Ιουνίου, 2016

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε ασθενείς με Πάρκινσον και επέκταση δικτύου συνεργατών

→ Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ασθενείς με Πάρκινσον, ενώ το δίκτυο συνεργατών του εξαπλώνεται και σε νέους φορείς, επαγγελματίες…

Read more

Implementation of LLM Care service in Parkinson’s disease patients and Partners Network Expansion

2 Ιουνίου, 2016

Implementation of LLM Care service in Parkinson’s disease patients and Partners Network Expansion

LLM Care service is being implemented for the first time in Parkinson’s patients, while its partners network is also expanding to new entities, healthcare professionals…

Read more

Implementation of LLM Care service in people with Down Syndrome and Partners Network Expansion

1 Ιανουαρίου, 2017

Implementation of LLM Care service in people with Down Syndrome and Partners Network Expansion

LLM Care service implementation expands to people with Down Syndrome. At the same time, Centers and Associations for People with Disabilities are joining the network…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Σύνδρομο Down και επέκταση δικτύου συνεργατών

2 Ιανουαρίου, 2017

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα με Σύνδρομο Down και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care επεκτείνεται σε άτομα με Σύνδρομο Down. Παράλληλα, στο δίκτυο συνεργατών προστίθενται κέντρα και σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, ενώ…

Read more

DS LEISURE

1 Φεβρουαρίου, 2017

DS LEISURE

Το DS LEISURE αποτελεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε το…

Read more

DS LEISURE

1 Φεβρουαρίου, 2017

DS LEISURE

DS LEISURE is a European Union funded project under the ERASMUS + program. The program started in 2017 and was completed in 2019 with the…

Read more

CAPTAIN

1 Μαρτίου, 2017

CAPTAIN<br><br>

CAPTAIN is a program launched in 2017 and is expected to be completed in 2020. It is a European Union funded project under Horizon 2020…

Read more

CAPTAIN

2 Μαρτίου, 2017

CAPTAIN

Το CAPTAIN πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020. Είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο…

Read more

Διάκριση του Thess- AHALL ως «Effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL)

1 Ιανουαρίου, 2018

Διάκριση του Thess- AHALL ως «Effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL)

⇒ Το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης Thess- AHALL διακρίνεται ως «effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living…

Read more

Distinction of Thess-AHALL as «Effective member» of the European Network of Living Labs (ENOLL)

2 Ιανουαρίου, 2018

Distinction of Thess-AHALL as «Effective member» of the European Network of Living Labs (ENOLL)

«Thess- AHALL» is distinguished as «effective member» of the European Network of Living Labs (ENOLL) for its full engagement and full maturity.  

Read more

Collaboration with the National Healthy Cities Network for the utilization of LLM Care service by member municipalities

1 Μαρτίου, 2018

Collaboration with the National Healthy Cities Network for the utilization of LLM Care service by member municipalities

In 2018, the scientific team launches its partnership with the National Healthy Cities Network, aiming to utilize LLM Care service by Member minicipalities in order…

Read more

Έναρξη συνεργασίας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care από Δήμους-μέλη

2 Μαρτίου, 2018

Έναρξη συνεργασίας με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care από Δήμους-μέλη

Το 2018 ξεκινά η συνεργασία της ομάδας του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) αποσκοπώντας στην αξιοποίηση του συστήματος…

Read more

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, όπως επίσης και γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού και επέκταση δικτύου συνεργατών

1 Ιουνίου, 2018

Εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια, όπως επίσης και γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού και επέκταση δικτύου συνεργατών

Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care πραγματοποιείται σε άτομα που πάσχουν από Σχιζοφρένεια και σε γυναίκες με Καρκίνο του Μαστού. Επίσης, το δίκτυο συνεργατών…

Read more

Implementation of LLM Care service in people with Schizophrenia and women with Breast Cancer and Partners Network Expansion

2 Ιουνίου, 2018

Implementation of LLM Care service in people with Schizophrenia and women with Breast Cancer and Partners Network Expansion

LLM Care service is implemented in people with Schizophrenia and women with Breast Cancer. LLM Care partners network is expanding to new entities, healthcare professionals…

Read more

Collaboration with Cyprus for the utilization of LLM Care service & LLM Care Partners Network Expansion

1 Ιανουαρίου, 2019

Collaboration with Cyprus for the utilization of LLM Care service  & LLM Care Partners Network Expansion

For the first time, LLM Care service is expanding to Cyprus, in collaboration with the «Archangel Michael Nursing Home» based in Nicosia, Cyprus. Today, LLM…

Read more

Έναρξη συνεργασίας με την Κύπρο για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care & Επέκταση δικτύου συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

2 Ιανουαρίου, 2019

Έναρξη συνεργασίας με την Κύπρο για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care & Επέκταση δικτύου συνεργατών του Ολοκληρωμένου Συστήματος LLM Care

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care εξαπλώνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, συνάπτοντας συνεργασία με την Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» που εδρεύει στη Λευκωσία. Σήμερα, το…

Read more

Διάκριση ως το μοναδικό Διακρατικό «Σημείο Αναφοράς 2*» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

1 Μαρτίου, 2019

Διάκριση ως το μοναδικό Διακρατικό «Σημείο Αναφοράς  2*» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care αναγνωρίζεται ως «Σημείο Αναφοράς 2*» για την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για…

Read more

Awarded as the only Transnational «Reference Point 2 *» within the European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging (EIP on AHA)

2 Μαρτίου, 2019

Awarded as the only Transnational «Reference Point 2 *» within the European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging (EIP on AHA)

LLM Care service is awarded as «Reference Site 2 *» for Greece and Cyprus under the European Innovation Partnership for Active and Healthy Ageing(European Innovation…

Read more

DS AGEING

1 Ιουνίου, 2019

DS AGEING<br><br>

DS AGEING is a European Union funded project under the ERASMUS + program that involves 7 partners from 6 European countries. It is launched in…

Read more

DS AGEING

2 Ιουνίου, 2019

DS AGEING

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +. Το DS AGEING ξεκίνησε το 2019 και η ολοκλήρωση του…

Read more

SHAPES

1 Σεπτεμβρίου, 2019

SHAPES

Το SHAPES αποτελεί ένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα [Horizon 2020], στο οποίο συμμετέχουν 35 εταίροι από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 και αναμένεται…

Read more

SHAPES

2 Σεπτεμβρίου, 2019

SHAPES

SHAPES is a European funded project (Horizon 2020), involving 35 partners from 10 European countries. The program is launched in 2019 and is expected to…

Read more

29 Δεκεμβρίου, 2020

Έναρξη συνεργασίας με το Δήμο Πεντέλης για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας Long Lasting Memories – LLM Care

30 Δεκεμβρίου, 2020

Έναρξη συνεργασίας με το Δήμο Πεντέλης για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας Long Lasting Memories – LLM Care

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας μας με το Δήμο Πεντέλης για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας Long Lasting Memories – LLM…

Read more

Έναρξη συνεργασίας με το Συμβουλευτικό Σταθμό Για Την Άνοια Δήμου Μεταμόρφωσης για την αξιοποίηση του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας Long Lasting Memories – LLM Care

31 Δεκεμβρίου, 2020

Έναρξη συνεργασίας με το Συμβουλευτικό Σταθμό Για Την Άνοια Δήμου Μεταμόρφωσης για την αξιοποίηση του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας Long Lasting Memories – LLM Care

Μια ακόμα συνεργασία ξεκίνησε με το Συμβουλευτικός Σταθμός Για Την Άνοια Δήμου Μεταμόρφωσης για την αξιοποίηση του προγράμματος Νοητικής Ενδυνάμωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φρόντιδας Υγείας…

Read more

Font Resize