Σχετικά με τον
COVID-19

Η ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ (medphys.med.auth.gr), λαμβάνοντας υπόψη το διαμορφούμενο κοινωνικό-ψυχολογικό πλαίσιο και τις συνέπειες του ιού Covid-19, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση της ψυχολογικής, σωματικής και νοητικής υγείας των ωφελούμενων των προγραμμάτων της, αλλά και του γενικού πληθυσμού.

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης και συνέπειας στις οδηγίες τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και της επιστημονικής κοινότητας, η ομάδα λαμβάνει ενεργά ακαδημαϊκή, ερευνητική, αλλά και εκτενή κοινωνική δράση με πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται δραστικά και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα του Εργαστηρίου αναλαμβάνει τόσο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε συμπολίτες που το έχουν ανάγκη όσο και τη δωρεάν διάθεση του εξειδικευμένου συστήματος Φροντίδας Υγείας-LLM Care (www.llmcare.gr), το οποίο συμβάλλει στη νοητική ενδυνάμωση και την ψυχική ευεξία των επωφελούμενων ατόμων. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα και προτρέπει τους συνεργαζόμενους φορείς και τα μέλη τους να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην προσπάθεια αυτή.

Επιπλέον, η ομάδα συμβάλλει ιδιαίτερα στην παρούσα κατάσταση με τη δημιουργία και δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου ατομικού οδηγού για την ψυχοκοινωνική διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19, καθώς κι ενός ολοκληρωμένου οδηγού προς τις συνεργαζόμενες δομές που αποσκοπεί στη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος LLM Care προσαρμοσμένο στις συνθήκες και τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας.
Το εργαστήριό μας, συνεπές στην κοινωνική προσφορά, συνεχίζει την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ενισχύει τη γνώση και έρευνα στις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 αποδεικνύοντας συνεχώς ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

© 2014 – 2019 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Font Resize