Διαδικτυακή Ημερίδα: «Η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στη νοητική και σωματική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down»

Δελτίο Τύπου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS-AGEING)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://medphys.med.auth.gr/) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DS-AGEING ‘‘Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down’’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2018 Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships for Adult Education.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS-AGEING αποτελεί συμπραξία 7 εταίρων μεταξύ οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία) και έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down άνω των 30 ετών, των επαγγελματιών υγείας καθώς και των οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της Υγιούς Γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης) μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Ενημερωτική Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, με σκοπό την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την παρουσίαση και διάχυση των σημαντικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν περισσότεροι από 55 ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με Σύνδρομο Down, των οικογενειών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας καθώς και επιστημονικών συνεργατών που απασχολούνται στον τομέα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής ευάλωτων ατόμων.

Πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στη σωματική και νοητική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία λεπτομερή παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων και καταστάσεων σχετικά με τα άτομα με Σύνδρομο Down, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας Long Lasting Memories Care (LLM Care),(https://www.llmcare.gr/en/home/), -το οποίο συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με τη σωματική δραστηριότητα- στα άτομα με Σύνδρομο Down. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος DS-AGEING καθώς και η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τέλος, τονίστηκε ιδιαιτέρως η σημαντική συμβολή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής μέσω διαφόρων εγχειρημάτων και δράσεων που στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής προσφοράς και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σημαντική συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στα άτομα με Σύνδρομο Down. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης και στην ενίσχυση της γνωστικής και σωματικής εκπαίδευσης των ατόμων με Σύνδρομο Down.  Στο τέλος της εκδήλωσης, διεξάχθηκε μία γόνιμη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, κατά την οποία είχαν όλοι την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις  σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dsageing.eu