Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Καλαμαριάς και εκπαίδευση/πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή του

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του LLM Care σε οχτώ (8) επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από διάφορες περιοχές του Δήμου. Τέλος, έπειτα από την παρεχόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας, πραγματοποιήθηκε και η εγγραφή τους στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care.

     

 

 

 

 

 

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέτει σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (και Ψηφιακής Καινοτομίας)  του ΑΠΘ και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μετά την επιτυχή παρουσίαση και επίδειξη του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στις 08 Ιουλίου 2021 στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας.

Η εκπαίδευση έγινε από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LLM Care σε τρεις (3) επαγγελματίες υγείας του Δήμου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

 

Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στην Ε.Ψ.Ε.Π.

Στις 7 Ιουλίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη χρήση του Προγράμματος από τις συνεργάτιδες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, κα. Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και κα. Βίκυ Ζηλίδου σε επτά (7) επαγγελματίες υγείας με σκοπό να  αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που επισκέπτονται τη δομή.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ξεκινάει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου Ημέρας που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι), στα γραφεία 122-123 στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος.

 

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στη νοητική και σωματική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down»

Δελτίο Τύπου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down (DS-AGEING)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://medphys.med.auth.gr/) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DS-AGEING ‘‘Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ενεργούς γήρανσης των ατόμων με Σύνδρομο Down’’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2018 Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships for Adult Education.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DS-AGEING αποτελεί συμπραξία 7 εταίρων μεταξύ οργανισμών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 5 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία) και έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων, συμπεριφορών, δεξιοτήτων και γνώσεων των ατόμων με Σύνδρομο Down άνω των 30 ετών, των επαγγελματιών υγείας καθώς και των οικογενειών τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της Υγιούς Γήρανσης (σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργούς Γήρανσης) μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Ενημερωτική Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και μεταδόθηκε ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, με σκοπό την προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων σχετικά με την παρουσίαση και διάχυση των σημαντικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν περισσότεροι από 55 ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με Σύνδρομο Down, των οικογενειών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας καθώς και επιστημονικών συνεργατών που απασχολούνται στον τομέα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής ευάλωτων ατόμων.

Πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης αποτέλεσε η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στη σωματική και νοητική βελτίωση των ατόμων με Σύνδρομο Down. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μία λεπτομερή παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων και καταστάσεων σχετικά με τα άτομα με Σύνδρομο Down, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας Long Lasting Memories Care (LLM Care),(https://www.llmcare.gr/en/home/), -το οποίο συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με τη σωματική δραστηριότητα- στα άτομα με Σύνδρομο Down. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος DS-AGEING καθώς και η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Τέλος, τονίστηκε ιδιαιτέρως η σημαντική συμβολή του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής μέσω διαφόρων εγχειρημάτων και δράσεων που στόχευαν στην προώθηση της κοινωνικής προσφοράς και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ομάδων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη σημαντική συμβολή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στα άτομα με Σύνδρομο Down. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης και στην ενίσχυση της γνωστικής και σωματικής εκπαίδευσης των ατόμων με Σύνδρομο Down.  Στο τέλος της εκδήλωσης, διεξάχθηκε μία γόνιμη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, κατά την οποία είχαν όλοι την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις  σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dsageing.eu