Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στην Ε.Ψ.Ε.Π.

Στις 7 Ιουλίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση και επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη χρήση του Προγράμματος από τις συνεργάτιδες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, κα. Ευαγγελία Ρωμανοπούλου και κα. Βίκυ Ζηλίδου σε επτά (7) επαγγελματίες υγείας με σκοπό να  αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που επισκέπτονται τη δομή.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ξεκινάει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου Ημέρας που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, στο Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι), στα γραφεία 122-123 στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος.