Ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) και δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) ολοκληρώνεται και δημιουργείται το επιχειρηματικό πλάνο για την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος.