Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SHAPES

Η ερευνητική ομάδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care συμμετείχε στη kick- off συνάντηση του ευρωπαϊκού (Horizon 2020) προγράμματος  SHAPES («Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems»), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11- 13 Νοεμβρίου στο Maynooth Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αποτελέσει το πρώτο ευρωπαϊκά ανοικτό οικοσύστημα που θα επιτρέπει την υλοποίηση ευρείας γκάμας ψηφιακών λύσεων για την υποστήριξη και την επέκταση της υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης για ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή προσωρινά μειωμένη λειτουργικότητα. Ειδικότερα, το SHAPES στοχεύει στην ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής πλατφόρμας που θα ενσωματώνει έξυπνες ψηφιακές λύσεις για τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής τους, τον εντοπισμό των αναγκών τους, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care, καθώς και το ευρύ δίκτυο συνεργατών του, σε περισσότερους από 60 παρευρισκομένους που προέρχονταν από 10 ευρωπαϊκές χώρες.