Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care ξεκινά στα ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας

Με επιτυχία εγκαταστάθηκε την περασμένη Τρίτη (14/5) σταθμός του προγράμματος σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care σε ΚΑΠΗ του Δήμου Καβάλας.

Με στόχο μας την προαγωγή της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, σε δομές και ψυχαγωγικά κέντρα, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια, η ομάδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care με χαρά ανακοινώνει αυτή τη νέα συνεργασία στο Δήμο Καβάλας.