Διάκριση του Thess- AHALL ως «Effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL)

Το Ζωντανό/ Δυναμικό Κοινωνικό Εργαστήριο Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης Thess- AHALL διακρίνεται ως «effective member» του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs- ENOLL) για την ενεργό συμμετοχή και την ετοιμότητά του.