Παρουσίαση και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Πυλαία- Χορτιάτη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (ΑΠΘ) και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), μετά την επιτυχή παρουσίαση και επίδειξη του Προγράμματος και την εκπαίδευση του Επιστημονικού Προσωπικού που θα στελεχώσει το Πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας- Χορτιάτη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020, από την επιστημονική ομάδα του Προγράμματος LLM Care σε πέντε (5) επαγγελματίες υγείας (φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές) του Δήμου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε δομές και κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.